Dějepis

 
Učební materiály

◊ Umělecké slohy
→ Prezentace: Baroko, České baroko, Kultura Velké Moravy, Rokoko
→ Pracovní listy:
→Testy: Baroko, Gotika

◊ Středověk
→ Prezentace: Velká Morava, Třicetiletá válka, Středověká vzdělanost
→ Pracovní listy:  Sámova říše, Renesance – opakování 1, Renesance – opakování 2, Prvni zpráva o Praze, Česká předbělohorská společnost
→ Osmisměrky, křížovky, hry:
→Testy: Opakování 1, Opakování 2, Husitská revoluce – okruhy k opakování

◊ Dějiny 20. století
→ Prezentace
→ Pracovní listy: Kdo je kdo mezi dvěma válkami, Obnova ČSR, Versailleský systém, ČSR v době meziválečnéJaltská konference
→Testy: Protektorát Čechy a Morava, Válka v Tichomoří, II. světová válka – okruhy k opakování

 Posted by at 16:22