Zeměpis

 

Na této stránce si můžete zopakovat, co jsme probírali ve škole, vypracovat znovu a sami pracovní listy a také se připravit na testy.

Najdete zde zajímavé odkazy na stránky s tématikou zeměpisnou, ale i jiné stránky s fakty a údaji důležitými pro vytváření představ o Zemi a jejím hospodářském, společenském i přírodním prostředí.

Vyzkoušejte si zeměpisné hry a testy on-line:

přírodní prostředí, krajina, tetris se státy, poznej Evropu,

Zajímavé odkazyŠtefánikova hvězdárna, Astronomický ústav, Železniční rekordy a jiné zajímavosti o železnici (hry), zeměpisné animace En (litosféra, atmosféra, biosféra)

→  světová statistika v reálném čase, světová statistika (EN) – mezinárodní srovnávání

ochrana prostředí: Greenpeace, Vítejte na Zemi, Mezi stromy

orientace na mapách: 1 , 2, 3 , mapy+puzzle

Učební materiály

◊ Přírodní obraz Země
→ Prezentace: Pohyby Země,Stavba Země, Pohyby litosférických desek, Sopečná činnost, Zvětrávání, Teplota vzduchu, Biomy tropického pásu, Biomy mírného pásu, Výškové stupně
→ Pracovní listy: Čas, Atmosféra, Voda v mořích a oceánech
→Testy: VESMÍR 1, Délka dne a noci, Atmosféra

◊ Hospodářské a společenské prostředí
→ Prezentace: Náboženství, Průmyslové oblasti, Výroba elektřiny,Doprava, Cestovní ruch, Sídla
→ Pracovní listy: Světové obyvatelstvo ,Světové hospodářství 1, Světové zemědělství, Spotřební průmysl, Doprava , Vodní doprava, Železniční doprava, Cestovní ruch, Přírodní katastrofy, Průmysl
→ Osmisměrky, křížovky, hry: Monarchové, Politický zeměpis
→Testy: Světové obyvatelstvo 1, Politický zeměpis, Zemědělství

◊ Regiony  Země
→ Prezentace: Jižní Evropa , Indický oceán
→ Pracovní listy: Mapa Evropy, Podnebí Evropy, Oblasti Evropy, Západní Evropa, Severní Evropa,  Atlantský oceán Povrch Ameriky, Přírodní krajiny Ameriky
→Testy: místopis, Přírodní poměry Evropy

 Posted by at 16:23