Fyzika

 
Mechanické vlastnosti kapalinPascalův zákon

Hydraulické zařízení

Hydraulické zařízení – příklady

Hydraulické zařízení – test

Účinky Fg na kapalinu

Tlaková síla v kapalinách – výpočty, I.

Tlaková síla v kapalinách – výpočty, II.

Tlaková síla v kapalinách – test

Hydrostatický tlak

Hydrostatický tlak –test

Vztlaková síla

Vztlaková síla – procvičování

Vztlaková síla – test

Archimedův zákon

Stejnorodé těleso v kapalině

Stejnorodé těleso v kapalině – příklady

Kapaliny

Kapaliny – křížovka

Kapaliny – test

Síla

Siloměr

Gravitační síla – výpočty

Síla – test

Síla – výpočty

Skládání sil

Síla – opakování

Tlaková síla

Třecí síla

Síla – hra

Moment síly

Deformační účinky síly

Tlaková síla, tlak – test

Vztlaková síla v atmosféře

Třecí síla – test

Skládání sil

Moment síly – páka

Pohybové zákony

Zákon akce a reakce

Síla – opakování

Délka – fyzikální veličina

Délka – převody jednotek

Délka – převody jednotek; test

Délka; test

Objem

Objem – fyzikální veličina

Objem – převody jednotek

Objem – převody jednotek; test

Hmotnost

Hmotnost – fyzikální veličina

Hmotnost – převody; test

Hustota

Hustota – výpočty

Hustota z tabulek

Hustota – výpočet hmotnosti

Čas – výpočty

Jednotky času

Teplota a její měření

Fyzikální veličiny; test

Měření fyzikálních veličin

 Posted by at 16:23